Search

CUERPO, Michael Roy C. "Roy" (AKSYON)

Updated: Feb 5

Personal Profile

• 44 taong gulang

• Panganay na anak ni Mayor Pedro S. Cuerpo at Gng. Benilda Cruz-Cuerpo

• Asawa si Gng. Imee Delfin -Cuerpo

• May tatlong anak na sina Cristina Cassandra 18, Rafael Inigo 13, at Martina Izeleia 5

• Kasalukuyang naninirahan sa Cortejos de San Rafael, Brgy. San Rafael, Rodriguez (Montalban), Rizal


Antas ng Pinag-aralan:

• Nag-aral ng elementarya at sekondarya sa Marist School, Marikina City

• Naging 4th year exchange student sa North Hardin High School sa Kentucky, United States of America (USA) noong taong panuruan1994-1995

• Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Commerce Major in Business Administration sa University of Santo Tomas, España, Manila taong 1999

• Nagtapos ng Master in Public Administration sa University of Santo Tomas (UST), España, Manila taong 2002


Karanasan sa paghahanap-buhay:

• Liaison Officer to the House of Representatives (HOR) ng Department of Interior and Local Government (DILG) mula 1999 – 2001.

• President and Chief Executive Officer (CEO) ng B.C. Cuerpo Construction Corporation (BCCCC) mula 2001 – 2008.

• Municipal Administrator ng Municipal Government of Rodriguez mula 2008 – 2009.

• Chief Operations Officer (COO) ng B.C. Cuerpo Construction Corporation (BCCCC) mula 2009 hanggang kasalukuyan.


Karanasan sa Paghahanap-buhay:

• Liaison Officer to the House of Representatives (HOR) ng Department of Interior and Local Government (DILG) mula 1999–2001

• President and Chief Executive Officer (CEO) ng B.C. Cuerpo Construction Corporation (BCCCC) mula 2001 – 2008

• Municipal Administrator ng Municipal Government of Rodriguez mula 2008 – 2009

• Chief Operations Officer (COO) ng B.C. Cuerpo Construction Corporation (BCCCC) mula 2009 hanggang sa kasalukuyan


Karanasan sa Pakikipag-ugnayan sa Komunidad:

• P.R.O., UST College of Commerce Student Council taong 1998–1999

• Miyembro, Rotary Club of Kamuning Central mula 2001 hanggang sa kasalukuyan

• Tagapangulo, Montalban Youth Foundation mula 2002 – 2005

• Miyembro, Montalban Professionals and Businessmen Association (MPBA) mula 2003-2004

• Miyembro, Cortejos De San Rafael Homeowners Association mula 2006 hanggang sa kasalukuyan

• Miyembro, Sta. Cecilia Marriage Encounter taong 2007 hanggang kasalukuyan

• Pangulo, San Rafael Arkanghel Fiesta Committee taong 2008

• Pangulo, Rotary Club of Kamuning Central Mula 2008 – 2009


Mga Karangalang Nakamit:

• Most Outstanding Youth Leader Award na pinagkaloob ng Montalban Youth Foundation taong 2005

• 2008 Leadership Award na pinagkaloob ng Rotary Club International taong 2007-2008

• Most Outstanding Rotary Club President Award na pinagkaloob ng Rotary Club International taong 2008 – 2009

• 2012 Urban Poor Person of the Year, sa pagtulong sa Doña Imelda community on-site housing. Ipinagkaloob ng Urban Poor Associates (UPA) noong Disyembre 07, 2012

68 views0 comments

Recent Posts

See All