TATAK CUERPO… Angkop na Liderato 

Napapanahon, Transparent at Makakalikasang Pamamahala

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

a.    Pagbubuo ng mga Konsultasyon Bayan 
 

Pagpaparamdam sa mamamayan ng kahalagahan ng kanilang boses. Ang konsultasyong bayan ay magsisilbing paraan upang ang boses ng simpleng mamamayan ng Montalban ay marinig at matugunan ng karampatang aksyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Social Audit.

b.    Fiscal Efficiency

 

Mahusay at Mabuting Pangangasiwa ng Pampublikong Pondo (Public Funds Management) Titiyakin ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kapasidad ng mamamayan ng Montalban sa paghingi ng accountability sa pondo sa pamamagitan ng public hearing na may kinalaman sa pampublikong pondo.

 

 • Iwas kurapsyon

 • Mabuting Pag-gugobyerno

 • Polisiyang Bukas na Libro o Transparency

c.    Leadership Towards Sustainable Development of the Quarry Industry

 

Pagsasakatuparan ng sustenable o balanse na pag-quarry at pag-unlad ng komunidad.

 

 • Multi-Sectoral Council Quarry Monitoring. Ito ay kakatawan sa partisipasyon ng mga stakeholders kasama ang iba’t-ibang ahensya ng gobyerno, quarry owners, mga samahan ng mamamayan o komunidad sa pagtitiyak na ang pag-quarry ay aliinsunod sa batas at sumusunod sa sustenableng pamamaraan.
   

 • Mitigate Environmental & Ecological Recovery and Rehabilitation Reklamasyon ng mga quarry sites upang maibalik ang mga natural na tumutubong halaman at puno, at mga naninirahang hayop. Sa ganitong paraan din maibabalik ang natural na produktibidad ng lugar.

 

Join us!

Please fill up the form to join us. Thank you!