Wave
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Martina Speaks for her Dad, Roy Cuerpo

Si Martina ay limang taong gulang at bunsong anak ni VM Roy Cuerpo. Siya ay hinubog na huwag maging maramot sa kapwa tulad ng pagbabahagi ni Hesus ng pagkain sa mga nagugutom.

Aiel Speaks for his Dad, Roy Cuerpo

Si Aiel ay pangalawang anak ni VM Roy Cuerpo. Siya ay second year Junior High School student sa Ateneo De Manila. Pagsisikap, pagmamahal sa kababayan, at tagumpay ng mapagkumbabang Ama ay magandang ehemplo na tutularan ng anak.

Sandy Speaks for her Dad, VM Roy Cuerpo

Si Sandy ay panganay na anak ni VM Roy Cuerpo. Siya ay 18 taong gulang at kasalukuyang kumukuha ng kursong Marketing Management sa De La Salle University Manila. Talino, tibay ng isip, pagpupursige,  tamang diskarte, at disiplina ang isinapraktika kaya't sabay na napagtagumpayan ang pag-aaral at serbisyo publiko. Ang mga ito ang ginintuang aral at gawi na nakuha sa Ama.

PSC, Ping S. Cuerpo,
Ama ng Bayan ng Montalban

Si Pedro Ping S. Cuerpo ay dating alkalde ng Bayan ng Montalban sa probinsya ng Rizal mula taong 1995 hanggang 1998 at taong 2001 hanggang 2010. Dahil sa kanyang nagawang pagpapaunlad sa Bayan ng Montalban, siya ay itinuring Ama ng Bayan ng Montalban. Si Pedro Ping S. Cuerpo ay ipinanganak noong June 29, 1953 at pumanaw noong June 22, 2020. 

Join us!

Please fill up the form to join us. Thank you!