TATAK CUERPO… Bayang Progresibo 

Tao ang Lakas, kasama sa pag-unlad

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

a.    Economic Enterprise through Microfinance


Paglulunsad ng Recover Montalban Program – Paglulunsad ng Recover Montalban Program. Isang Short Term Recovery Plan na nakatuon sa pag-aksyon sa kahirapan na idinulot ng pandemya. Ito ay paghahanda na rin sa paglaki ng pondo ng bayan, dahil sa Mandanas Ruling, na makukuha mula sa National Budget.

 • Daan sa Pamumuhunan

  • Pagbangon ng mga maliliit na negosyante (formal at informal) sa pamamagitan ng access to capital. 

  • Pagpapautang na may mababang interes mula sa lokal na pamahalaan at Department of Trade and Industry (DTI) sa mga maliliit na negosyante sa halagang 10,000 piso bilang paunang kapital.
    

 • Kaalamang Pangkabuhayan 

  • Lapat na pag-aaral sa kaalaman at prinsipyo ng pagnenegosyo at pagpapalago ng puhunan.

  • Magbibigay naman ng prayoridad sa pagsasanay sa pagtatanim o agrikultura at cottage industry.
    

 • Kakayahan sa Pamumuhunan  

  • Masusing pagtukoy sa matagumpay na negosyo ayon sa kakayahan ng mamumuhunan.

  • Pagpapaunlad sa kakayahan sa pang araw-araw na pangangasiwa ng puhunan mula sa Financial Management Training.

  • Workshop para sa pagpapaunlad at pagsasapraktika ng tamang ugali sa pamumuhunan.
    

 • Kaugnay sa Land Banking at Public Land Act (Republic Act No. 2874)

  • Pagbibigay ng karapatan sa nagnanais na magtanim o magpaunlad ng lupa sa mga public domains na pabor taniman katulad ng kawayan na may malaking merkado sa NCR.
    

 • Paggagabay sa Pagnenegosyo 

  • Pagtatayo ng pormal na sangay sa lokal na pamahalaan na tututok sa pang araw-araw na pag-gabay sa pagpapatakbo ng negosyo.

  • Pagsasailalim din sa Financial Literacy Program ang mga mapipiling maliliit na negosyante upang magsilbing prinsipyo sa kanilang pangangasiwa.

b.    Programang Agrikultural
 

Pagpapaunlad ng mga imprastraktura sa lugar na matutukoy na magiging Agricultural Investment Zone (P.D. 1637 on Mix–Used Agricultural Zone)
 

 • Urban Agriculture

  • Urban Gardening. Susuportahan ang pagtatanim sa mga bakuran upang pagkakitaan.

  • Paglulunsad ng pagsasanay sa Home-Based Organic Fertilizer Production.

  • Pagbubuo ng mekanismo sa pagnenegosyo sa recycling at composting na naayon sa RA 9003 on Solid Waste Management.
    

 • Cottage Base Industry 

  • Sutainable Reforestation sa pamamagitan ng Bamboo Planting.

  • Susuportahan ang produksyon ng mga Bamboo-Based Products sa mga bahay-bahay.
    

 c.    Eco-Tourism  

Paglulunsad ng programang “Gandang Kalikasan sa Bayan ng Montalban” at iaangkla sa Eco-Friendly Infrastructure Development Plan. Magpapaulad ito ng lokal turismo, negosyo at trabaho.

d.    Comprehensive Study for Business Opportunities

Pakikipag-ugnayan ng Munisipyo ng Montalban sa ahensya ng NEDA upang humiling ng Comprehensive Study for Business Opportunities na angkop sa lawak ng lupain at laki ng populasyon ng Bayan ng Montalban. Ang pag-aaral na ito ang magsisilbing gabay sa isang komprehensibong plataporma ng kaunlaran.

Join us!

Please fill up the form to join us. Thank you!