TATAK CUERPO… Serbisyo Publiko

Bilis Serbisyo sa Kagyat na Pangangailangan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

a.    Aksyon Agad Laban sa Covid

 • Agarang pagtugon sa mga kaso ng Covid-19.

 • Gawing episyente ang Covid-19 hotlines ng munisipyo at mga barangay. 

 • Mabilis na responde ng ambulansya sa paghatid sa naaayong pasilidad.   

 • Pagtatag ng Emergency Car Pooling system para sa kakulangan ng ambulansya.    

 • Mass Information Campaign laban sa diskriminasyon sa mga nagkakasakit. Ito ay laban sa diskriminasyon at magnagpro-promote ng tamang attitude sa mga nagkakasakit ng Covid-19. Maiiwasan din ang hindi pagrereport ng mga may sakit. Mapapadali din nito ang contact tracing at mas maiiwasan ang granular lockdowns sa kumunidad.  

 • Mass Information Campaign sa kahalagahan ng bakuna sa pagsugpo ng Covid-19. Layunin nito na maintindihan ng mga may pag-aalinangan sa bakuna o “vaccine hesitancy” sa Covid-19 na ito ay walang masamang epekto sa kalusugan ng tao, bagkus ay maiiwas ang taong bakunado sa labis na sakit at kamatayan.

 • Pagsisiguro sa makatao at kumportableng quarantine facilities. Gagawing makatao, komportable, may maayos na mga kama, palikuran at bentilasyon ng mga quarantine facilities.

 • Pagrerecruit ng tamang bilang ng mga medical health care workers. Ito ay upang maalagaan ng tama ang mga may sakit ng Covid-19.   

 • Pagbigay ng pinansyal o materyal na tulong sa pamilya ng nagkasakit. Layunin nito na tulungang makabangon ang may sakit o pamilya ng may sakit lalo na kung nagdulot ang pagkakasakit ng pagkawala ng trabaho o pagkakautang.  

b.    Maayos na Paghahanda sa Face-to-Face Classes

 • Pagsasagawa ng mga kailangang pagbabago sa pasilidad, silid aralan, walk ways, palikuran at iba pa, upang iangkop sa mga standard health protocols. 

 • Pagtatayo ng mga School Clinic (Triage) para sa agarang pagtugon sa kaso ng Covid-19 sa loob ng paaralan. Ito ay may regular na medical health workers at may sapat na kagamitan at gamot. Ang head medical worker na rin ang magsisilbing Health Officer na mag sisiguro na ang mga health protocols ay nasusunod sa loob ng paaralan. Siya na rin ang magsisilbing katuwang ng pamunuan ng paaralan sa pagpapatupad ng emergency protocols sa sitwasyong may nagpamalas ng sintomas ng Covid sa loob ng paaralan.  

 • Group Health Insurance for Covid-19 sa mga istudyante. Bibigyan ng health insurance ang mga istudyante bilang siguridad sa kanilang kalusugan. Itataas din nito ang kumpyansa ng mga istudyante at magulang sa face-to-face learning system ng Munisipalidad.

c.    Aksyon sa Baha at Bagyo – Pag-asa at Kalinga para sa mga Nasalanta

 • Pagbubuo ng Aksyon DIYs sa Montalban – Ito ay grupo ng mga DIY volunteers na may kakayahan bilang karpentero, electricians, mason at iba pa na tutulong nang kagyat o mabilisang pag-aayos ng mga nasirang bahay, kagamitan, appliances at iba pa sa panahon ng pananalasa ng isang bagyo.

 • Paglulunsad ng Insurance Disaster Program – Maglalaan ng alokasyon mula sa Calamity Fund upang ilunsad ang Insurance Disaster Program sa mga lugar na bahain o flood prone areas. Magsisilbi itong siguradong tulong sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagbaha na dulot ng bagyo.   

d.  Bilis Serbisyo sa Mamamayan: Organisadong Pagtugon sa Public Services

 • R.C., R-eady C-enter (One Stop Shop Public Service). Ilalapit ang serbisyo publiko sa mamamayan at pabibilisin ang proseso nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng satellite offices sa mga barangay. Ito ay Bilis Serbisyo upang makatipid ang mamamayan ng Montalban sa pera at oras.

e.   Municipal Health Legislation, Manggagawang Pangkalusugan para sa Bayan ng Montalban

- Layunin nito na makapagpatapos ng mga Health Care Workers ang Bayan ng Montalban na magsisilbi sa sariling bayan at upang mailatag ang siguridad sa kalusugan.

 • Iskolar para sa Siguridad sa Kalusugan (Health Care Scholarship Program)

  • IskoDoktor - Pagbibigay ng scholarships sa mga natatanging estudyante para makapagtapos ng anumang kursong medisina

  • IskoNars - - Pagbibigay scholarship sa mga natatanging estudyante na nais maging Registered Nurse.

f.   Kasiguruhan sa Pananahan

 • Land Banking o pag-iimbertaryo ng public domains ng Montalban. Ito ay upang maging permanenteng relokasyon ang mga maralita sa Bayan ng Montalban.

  • Mamamayan hindi Squatters - Pagkilala sa mga Maralita Bilang mga Produktibong Mamamayan ng Montalban – Ito ay ang pagkilala sa karapatan ng mga maralita na lumahok sa ekonomiya ng serbisyo, manupaktura at serbisyo publiko.

  • Pagkilala Bilang Tenant – Bibigyan ng Certificate of Tenancy ang mga informal settlers upang magsilbing katibayan ng kanilang pananahan at pagkilala bilang mamamayan ng Bayan ng Montalban.

g. Montalban Science High School​

 • Magtatatag ng Mataas na Paaralan pang Agham at makikipagtulungan sa Science Foundation of the Philippines sa pagsusulong ng siyentipiko at teknolohikal na pananaliksik at pagsasapraktika.

 • Hihimukin ang mga kabataang may angking galing sa agham na lumahok sa pagpapaunlad ng lokal na teknolohiya sa produksyon. 

 • Pagtutuklas ng mga pamamaraan na makakatulong sa isang sustenable, makakalikasan at maunlad na lipunan.

Join us!

Please fill up the form to join us. Thank you!